Hvorfor Grenselosene 2014

kunngjoring fra politietNorges politi og lensmenn arresterte jøder under krigen

Antisemittismens grums ligger dypt i den Norske folkesjela, og det forunderlige er at mange blindt lyder den til enhver tid rådende makta uten å reflektere om det er rett eller galt.

Den 10. januar 1942 ble grusomme lover og forordninger utstedt av det Norske Politidepartementet, som Norsk politi og lensmenn villig fulgte opp.

Den 12. mars 1942 gjeninnførte Vidkun Quislings NS-regjering jødeparagrafen.

donau

I oktober og november 1942 arresterte det Norske politiet de norske jødene som grenselosene ikke hadde klart å smugle til Sverige - eller som modige Nordmenn hadde klart å gjemme bort.

Den 26. november 1942 ble 532 forfrosne, sultne og vettskremte jøder sendt med Donau til Stettin før de ble videretransportert i kvegvogner til dødsleiren Auschwitz.

Totalt arresterte norsk politi 771 vettskremte norske jøder som de villig overleverte de tyske nasjonalsosialistiske bødlene for videre transport til utryddelsesleirene - bare 34 av dem vendte traumatiserte tilbake i live. Det tok det norske politiet hele 70 år å be jødene om unnskyldning.

 

Grenselosene 1940 – 1945grenselosene-2

Mens Norges eget politi lydig fulgte alle lover og forordninger fantes der modige menn, kvinner og barn som satte livet på spill ved å sette egen samvittighet foran lover og forordninger utstedt av datidens myndigheter. Slik reddet de mange forskremte jøder fra den sikre død som det Norske politiet ville utlevert til de nasjonalsosialistiske bødlene om det Norske politiet hadde fått kloa i dem.

grenselosene

Grensevaktene utropt som helter

Etter 2. verdenskrig ble grenselosene utropt som helter, disse som våget å trosse lover og forordninger under krigen og loset desperate jøder og andre forfulgte over grensen til Sverige - bort fra Norske politi og lensmenn som jaktet på dem for å overlevere dem til de tyske nasjonalsosialistiske bødlene.

Norges behandling av kristne konvertitter i 2014

leave-us

Til tross for overveldende dokumentasjon lett tilgjengelig for alle på Internett sender Norge ut kristne konvertitter til forfølgelse, fengsel, tortur og drap. Det er så man skulle tro at de ansvarlige for denne inhumane politikken enten er både blinde og døve. Mange kristne i Norge under seg og er skamfulle over denne grusomme uretten våre myndigheter utøver.

Herren trenger noen helter også i dag for å beskytte disse livredde utsatte konvertittene. Vi har valgt å bruke begrepet grenselosene fra jødeforfølgelsen. Ved å støtte utsatte konvertitter med å hindre at de blir deportert, og ved å hjelpe og støtte dem som blir kastet ut, blir du en Herrens «helt og grenselos».

grenselosene-logoGrenselosene 2014

Nå sier mange kristne i Norge STOPP – dette finner vi oss ikke i. Nå reiser der seg opp en hær av nye «grenseloser» som igjen er villige til å bryte lover og forordninger som bryter med vår samvittighet for å beskytte uskyldige desperate mennesker fra forfølgelse, tortur og drap. Vi vil lyde Gud mer enn mennesker slik noen få Tyskere gjorde mot de grusomme urette lovene og forordningene til det demokratiske valgte Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei utstedte i 1930 og 1940 årene.

Mange kristne gjemmer konvertitter

Vi er kontaktet av flere fortvilte kristne som gjemmer livredde kristne konvertitter i hytter og leiligheter. Dette er de nye «Grenselosene» som er villige til å bryte myndighetenes lover og forordninger som strider mot vår samvittighet for å hjelpe og gjemme kristne konvertitter for det Norske spesialpolitiet som UNE har opprettet med begrenset politimyndighet. Vi vil lyde Gud mer enn mennesker - og Jesus sier at det dere gjør mot en av Hans minste gjør vi mot Ham.

tskjorte og capsDet arbeides med innsamlinger av midler, forberedelser til innsamlingsaksjoner, advokater, Te-skjorter, Caps, bilstickers osv. osv.

Informasjon

Konvertittstiftelsen ble stiftet som en spontan reaksjon etter den brutale utsendelsen av familien Hekmatara den 15. januar 2014.

Websiden, inkludert denne siden er under utvikling og har flere mangler som vil komme til etter hvert.

Vi kan også komme i skade å skrive feil som vil bli rettet opp straks vi blir oppmerksomme på det. Vi håper på forståelse.