Hekmatara

Kan noen våkne meg opp?

Negin Hekmatara

Arrestert og deportert fra Norge til Iran.

Hvorledes Norge behandler kristne konvertitter som trenger beskyttelse fra forfølgelse, fengsling, tortur og død.

Av Negin Hekmatara.

Les mer …

Hekmatara saken

Hekmatara

Hvem er Hekmatara familien?

- Familien er fra Iran
- Amin 37 år (i 2014)
- Zahra 37 år (i 2014)
- Negin 13 år (i 2014)
- Ramtin 9 år (i 2014)
- Familien kom til Norge som politiske flyktninger og sekulære Muslimer i 2009.
- De kom til Farsund i 2010
- Familien ble kristne i 2010

Les mer …

Dramatisk flukt fra Iran - igjen.

Negin Hekmatara

Etter at Norge tvangsdeporterte denne kristne konvertitt familien til forfølgelse, fengsling, tortur og mulig død i Iran måtte de på ny flykte fra landet i en svært dramatisk flukt som varte i over en måned.

Av Negin Hekmatara.

Les mer …

Fakta om Hekmataras forsvinning

Hjemsendelsen av Hekmatara/Goodarzi familien fra Farsund opprørte veldig mange i det blå blå Farsund. Der er sprengstoff nok i denne stygge saken til å kunne utvikle seg til en internasjonal skandale for fredsprisnasjonen Norge, om myndighetene ikke handler raskt. UNE har utvilsomt en vanskelig og viktig jobb å utføre i samfunnet - men det er svært viktig at de har god kunnskap til arbeidet de skal utføre, et arbeid som bokstavelig talt gjelder liv og død for mange mennesker.

Les mer …

Informasjon

Konvertittstiftelsen ble stiftet som en spontan reaksjon etter den brutale utsendelsen av familien Hekmatara den 15. januar 2014.

Websiden, inkludert denne siden er under utvikling og har flere mangler som vil komme til etter hvert.

Vi kan også komme i skade å skrive feil som vil bli rettet opp straks vi blir oppmerksomme på det. Vi håper på forståelse.