Konvertitt Stiftelsen er en stiftelse som skal bistå konvertitter og sørge for at de får den beste juridiske bistand slik at slike tragedier som dette aldri skal skje igjen. Stiftelsen skal i første omgang bistå med å få Zahra, Amin og barna tilbake til Norge slik at de får saken opp for retten med de beste advokater. Alle formaliteter kommer ikke på plass før i neste uke, men fordi dette haster veldig har vi opprettet en hastekonto for å bistå dem.

Vil du bistå med å hjelpe og få dem tilbake til Norge?

Støtt oss