Støtt oss

Innsamlingskonto: 3070 10 41204

  • Konvertittstiftelsen skal bidra økonomisk slik at ekte og sanne konvertitter får den aller beste juridiske hjelp.
  • Konvertittstiftelsen skal bidra til å belyse og dokumentere farene konvertitter utsettes for ved tvangsutsendelser til land det er forbundet med forfølgelse og straff for å konvertere til kristendommen.
  • Konvertittstiftelsen skal drive lobbyvirksomhet.
  • Konvertittstiftelsen engasjerer seg kun i saker der prester, pastorer og menigheter anmoder om det, og hvor de bekrefter at det dreier seg om ekte og sanne konvertitter.

Informasjon

Konvertittstiftelsen ble stiftet som en spontan reaksjon etter den brutale utsendelsen av familien Hekmatara den 15. januar 2014.

Websiden, inkludert denne siden er under utvikling og har flere mangler som vil komme til etter hvert.

Vi kan også komme i skade å skrive feil som vil bli rettet opp straks vi blir oppmerksomme på det. Vi håper på forståelse.